Spor Yaralanmaları

Spor YaralanmalarıSpor yaralanmaları

Spor yaralanmaları ile her yaşta aktif kişilerde karşılaşabilmekle beraber daha çok genç yaşta spor ile uğraşanlarda karşılaşabilmekteyiz. Çok çeşitli spor faaliyetleri olduğu için ve her birinde farklı travmalara maruz kalınmakta veya farklı kas iskelet sitemleri kullanılmaktadır. Yine yapılan spor çeşidine göre etkilenen bölge de çok farklı olabilmektedir (Diz, omuz, ayak bileği, kalça ve dirsek). Ama biz ortopedistlerin en sık karşılaştığı spor yaralanmaları  kas, tendon, bağ veya kıkırdak yaralanmalarıdır. Eğer doğru tedavi edilmez ise özellikle uzun dönemde çok ciddi problemlere yol açabilmektedir. Bu nedenle ağrı veya hareket kısıtlılığı gibi şikayetleri olanlar ve sportif bir faaliyet esnasında travmaya maruz kalanlar bir uzman hekim tarafından değerlendirilmelidir.

Spor yaralanmaları içinde özellikle ülkemizde futbol esnasındaki yaralanmalar birinci sırayı almaktadır. Profesyonel futbolcular antrenman veya maç esnasında, ikili mücadele ile yaralanabileceği gibi ters bir hareket ile de yaralanabilmektedir. Yine ülkemizdeki yaralanmaların çok büyük bir kısmı sağlıksız halı saha şartlarında oluşmaktadır. Halı sahalarında uygulanan sunni çimen denilen yapı normal çime göre kaymayı engellediğinden ayak takılı kalması sonucu aşil tendonu yaralanması, ayak bileği kırığı, ayak bağ yaralanması, dizde menisküs veya ön çapraz bağ (öçb, acl) yaralanması ve kıkırdak problemleri ile sık karşılaşmaktayız.

Diğer sık gördüğümüz spor yaralanmaları ise basketbol, voleybol ve hentbolda görülen yaralanmalardır. Bu sporla uğraşanlarda da diz zorlanması sonucu menisküs, ön çapraz bağ (öçb, acl) yaralanması ve kıkırdak problemleri ile sık karşılaşabilmektedir. Ayrıca yine basketbol ve voleybol gibi başüstü spor dediğimiz spor dalları ile uğraşanlarda omuz ve dirsek problemleri de görülebilmektedir.

Hangi yaralanma olursa olsun spor yaralanmaları konusunda deneyimli ve bilgili bir ortopedi ve travmatoloji uzmanı tarafında değerlendirme çok önemlidir. Çünkü probleme eşlik edebilecek tüm patolojilerin eş zamanlı tespiti ve tedavisi çok önemlidir. İlk müdahale her zaman en önemlisidir. Tekrarlayan tedaviler sonucun daha kötü olmasına yol açabilmektedir. Çoğu yaralanmalar konservatif yöntemler dediğimiz ameliyat dışı yöntemler ile tedavi edilmek ile beraber maalesef kimi yaralanmalarda cerrahi dışında başka seçenek kalmamaktadır. Günümüzde özellikle eklemleri ilgilendiren bağ, tendon veya kıkırdak problemlerinde cerrahi tedavi gerektiğinde sıklıkla artroskopik dediğimiz sadece ufak giriş yerlerinden gerçekleştirilen yöntemler tercih edilmektedir. Kapalı girişimler her eklem için mümkün olup tecrübeli ellerde çok iyi sonuçlar alınabilmektedir.

Bilgi Alın